Show and tell - No more Wars

Pokaż i powiedz – Nigdy więcej wojny 

Toon en vertel - Nooit meer oorlog

Fashion show

 

Het project creëert een internationale band onder scholen waar diversiteit en individuele collectieve talenten centraal staan. In het project herdenken we de 100ste verjaardag van het uitbreken van de eerste wereldoorlog, daarom ook het thema "Nooit Meer Oorlog!” We streven naar verzoening en vrede in de wereld.

 

De partners maken poëzie en kunst en stellen dit ten toon. We stimuleren hierbij de eigen expressie en laten de kinderen dit uiten op poëzievoorstellingen en kunsttentoonstellingen. Het project laat zien hoe culturele en taalkundige diversiteit en kinderen met verschillende vaardigheden uitstekende werkjes kunnen maken wanneer ze samenwerken. De taal van het project is Engels.

 

Dit project verbreedt de horizon van de kinderen in de partnerscholen via het uitwerken van gezamenlijke ideeën. Het biedt ook kansen aan kinderen, leerkrachten, directie en beleidsondersteuners om te leren van elkaar door middel van bezoeken en gedeelde evenementen.

 

We werken samen met maatschappelijke culturele organisaties en lokale bedrijven en houden workshops met lokale kunstenaars. Door het opbouwen en samenstellen van een tentoonstelling met poëtisch en artistiek eigen talent worden artistieke vaardigheden geoefend. Sponsoring door lokale bedrijven en het verkopen van eigen kunst wordt aangemoedigd om het ondernemerschap te ontwikkelen.

 

Geschiedenislessen worden gekoppeld aan de hedendaagse maatschappij waar stabiliteit, sociale rechtvaardigheid en cultureel begrip de bouwstenen van zijn. De kinderen laten zien hoe ze hun krachten kunnen bundelen om een betere wereld te maken.

 

Kinderen en leerkrachten in alle partnerscholen werken samen, verkennen en ontdekken elkaars fysieke en culturele verschillen. Verschillen in nationale identiteiten worden verkend, sociale traditionele waarden uitgelegd. De verschillen en gelijkenissen in het dagelijkse leven van elk kind binnen ieders eigen cultuur worden besproken. Kunstwerken, proza, poëzie worden gepubliceerd.

 

Er zijn Skype sessies van klas tot klas waar kinderen en leerkrachten van elkaar leren. Kunst en poëzie staat telkens centraal met respect van ieders identiteit en etnische afkomst. Partners bereiden bij bezoeken een tentoonstelling voor in een te bezoeken ruimte. Dit project richt zich op het werken met kinderen van 10-12 jaar.