Show and tell - No more Wars

Pokaż i powiedz – Nigdy więcej wojny

Toon en vertel - Nooit meer oorlog

Fashion show

 

Projekt tworzy Ponadnarodową Wspólnotę Szkół pozwalającą docenić różnorodność oraz indywidualny i zbiorowy talent. Odnosi się on również do 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej, dlatego zatytułowany jest "Nigdy więcej wojen! Pojednanie i pokój poprzez zrozumienie we wspólnym świecie".

Partnerzy organizują w specjalnych galeriach szereg dziecięcych wystaw poezji i sztuki, zachęcając do poznania i wyrażenia siebie poprzez recitale oraz wspólne spotkania. Projekt pokazuje, jak doskonałe wyniki może dawać zestawienie różnorodności kulturowej i językowej w połączeniu z dziećmi o różnych zdolnościach fizycznych i naukowych. Językiem projektu jest język angielski. Jest to pomocne zwłaszcza wtedy, gdy biorą udział w pracy posiadającej wspólny cel, jakim jest pokój na świecie.

 

Projekt rozszerza horyzonty dzieci w szkołach partnerskich poprzez wspólną pracę nad projektem. Oferuje również możliwości nauki dla dzieci, nauczycieli i pracowników pomocniczych poprzez wizyty i wspólne imprezy.

 

Dzięki współpracy z różnymi grupami społecznymi i lokalnymi firmami oraz specjalnym galeriom pokazującym efekty ich wspólnej pracy, partnerstwo rozwija silne powiązania z większymi społecznościami, mogącymi wspierać ambitną literaturę oraz inne zdolności artystyczne. Starania w znalezieniu sponsorów wśród przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców zachęcają do rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

 

Wyciągając naukę z lekcji historii, aby tworzyć wspólnoty, gdzie stabilność, sprawiedliwość społeczna i zrozumienie kulturowe są wspólnymi fundamentami dla wszystkich, dzieci pokazują, w jaki sposób mogą połączyć siły, by utworzyć lepszy świat.

 

Dzieci i personel we wszystkich szkołach partnerskich pracują razem poznając i odkrywając różnorodność, doznając różnic fizycznych i kulturowych prezentują sobie nawzajem swoją narodową tożsamość. Różnice w tradycyjnych wartościach społecznych oraz codziennych obowiązkach są omawiane i wyjaśniane, co zapewnia szeroki materiał do pracy. Powstałe na tej podstawie dzieła sztuki, prozę i poezję prezentuje się publicznie.

 

Organizowane są poprzez Skype sesje pomiędzy różnymi klasami, na których dzieci i pracownicy uczą się od siebie nawzajem. Podczas tych sesji tworzy się dzieła sztuki i wiersze w duchu różnorodności. Dzieci i pracownicy uczą się od siebie nawzajem. Partnerzy przygotowują wspólne wystawy, wiersze przekształcają się w wieczorki poetyckie. Wystawy są umieszczane we wspólnych pomieszczeniach. Etap pilotażowy projektu skupi się na pracy z dziećmi w wieku 10-12 lat, włączając również dzieci z niepełnosprawnością.